Het is allemaal wel goed geregeld op de automarkt, van de aankoop tot aan het onderhoud. Dat moet ook wel omdat er doorgaans wel grote bedragen mee gepaard gaan en een goed onderhouden auto veel van zijn waarde blijft behouden. ook is het nooit leuk wanneer er een defect zal optreden en je aan de kant van de weg komt te staan met de auto. met de beschikbare techniek van tegenwoordig, is het langzamerhand mogelijk om de auto ‘op afstand’ te repareren.

De auto wordt steeds autonomer

dat klinkt zo rijmend in de oren, maar is het gelijk ook de realiteit waar men op de automarkt mee wordt geconfronteerd. Denk maar aan de auto’s die geheel zelfstandig kunnen parkeren en vanzelf inspringen wanneer zee en gevaarlijk verkeerssituatie herkennen. Naast deze grote vorm van zelfstandigheid, worden de auto’s steeds meer verbonden aan netwerken. Die verstrekken de auto alle nodige informatie en kunnen zelfs problemen oplossen. Een software probleem of een sleutel die je per ongeluk in de auto hebt laten liggen? Op afstand is alles wel op te lossen. Het is echter ook belangrijk, dat alles secuur plaats zal vinden en er geen informatie in handen zal komen van derden. Er wordt daarom steeds vaker gegrepen naar blockchain technologie. Deze was speciaal ontwikkeld met het oog op cryptotechnologie, maar zijn er ondertussen tal van andere toepassingen voor te vinden. Het heeft te maken met de wijze waarop informatie toegevoegd kan worden. Daarvoor zijn er controlemechanismen ontwikkeld die niet te omzeilen zijn en past dat helemaal binnen het straatje van de ontwikkelingen op de automarkt.

Met de revolutie van blockchain, is het mogelijk om alle cruciale informatie op te slaan op een wijze die het bijvoorbeeld mogelijk maakt om voor elke auto gelijk te kunnen zien wat de historie is en kunnen er zelfs betalingen automatisch verricht worden.

Meer informatie op: www.bitcoinexchangenederland.nl