U heeft een auto op het oog. Dan is het altijd van belang om een kentekencheck uit te voeren. Uit een dergelijke check komt immers veel informatie naar voren. Bijvoorbeeld of een auto of motor al eens betrokken is geraakt bij een aanrijding en welke schade een voertuig hieraan over heeft gehouden. Maar een kentekencheck kan ook van belang zijn om te onderzoeken welke prijs redelijk is voor een auto, als u uw auto verkoopt, maar ook als u een auto wilt kopen.

Heeft u de kentekencheck uitgevoerd en blijkt uw auto te voldoen aan uw verwachtingen? Dan kunt u de auto met een gerust hart kopen. Maar wat nu als u met uw nieuwe auto betrokken raakt bij een aanrijding? Wie is hiervoor aansprakelijk en welke schadeposten komen voor vergoeding in aanmerking? U leest het in deze blog.

Wat te doen na een aanrijding met letsel?

Je moet er niet aan denken, heb je net een nieuwe auto gekocht na een kentekencheck, wordt de aangereden. Vaak is er alleen materiële schade, maar het komt ook vaak voor dat er sprake is van letselschade. Voor het verhalen hiervan kunt u een letselschade advocaat inschakelen. Deze zal alle schade die je door het verkeersongeval lijdt op de aansprakelijke partij verhalen. Omdat ieder motorvoertuig in Nederland verplicht verzekerd is tegen aansprakelijkheid, zal de autoverzekering van de aansprakelijke partij uiteindelijk de letselschade vergoeden. 

U kunt overigens een letselschade advocaat niet alleen inschakelen voor het verhalen van letselschade na een verkeersongeval, maar ook na een hondenbeet of bedrijfsongeval. Maar in al deze gevallen is het niet vanzelfsprekend dat een letselschade advocaat uw schade kan verhalen. Ook zelf zult u de nodige stappen moeten zetten.

De bewijslast van de schuld ligt bij u

Een letselschade advocaat kan alleen uw letselschade claimen als vaststaat wie er schuldig is bij een auto ongeluk. Omdat u een letselschade advocaat in de regel pas later inschakelt, is het belangrijk dat u zelf ook de nodige stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat u letselschade kunt claimen.

De bewijslast bij letselschade is geregeld in artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dit wetsartikel luidt als volgt:

“De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.” Met andere woorden, als u stelt dat de tegenpartij schuldig is aan het ontstaan van het ongeval, dan ligt de bewijslast bij u. Aan deze bewijslast kunt u op diverse manieren voldoen:

  • Door het invullen en laten ondertekenen van een schadeformulier staat vast wat er precies gebeurd is. Omdat het schadeformulier ondertekend is staat de inhoud ervan ook vast tussen partijen. Komt het uiteindelijk tot een rechtszaak, dan kunt u de toedracht met het schadeformulier bewijzen.
  • Vraag getuigen om een getuigenverklaring. Ontstaat er discussie over wie schuldig is aan het ongeval? Kijk dan of er mensen zijn die het ongeval hebben zien gebeuren. Deze getuigen kan gevraagd worden om een getuigenverklaring af te leggen.
  • Bel zo nodig de politie. Wil de tegenpartij niet meewerken of is er sprake van doorrijden na een aanrijding? Bel dan altijd ter plaatse de politie. Zij kunnen dan een onderzoek naar de toedracht uitvoeren.

Letselschade verhalen na een ongeval is dus niet alleen een kwestie van een letselschade advocaat inschakelen. Voor uzelf is ook een belangrijke rol weggelegd.