Vorig jaar is het aantal schademeldingen bij het Waarborgfonds Motorverkeer met 3 procent gedaald. Die daling vond praktisch over de hele linie plaats. Enige uitzondering was de categorie letselschade. Ook voor wat betreft het uitgekeerde schadebedrag was vorig jaar een dalende lijn waarneembaar. Volgens het fonds zijn de dalingen het gevolg van algemene economische ontwikkelingen en houden ze verband met voertuigen die in technologische zin steeds slimmer worden. Als concreet voorbeeld noemt het Waarborgfonds parkeersensoren die de afgelopen jaren steeds goedkoper zijn geworden en daarom ook in steeds meer nieuwe auto’s als standaardfunctie aanwezig zijn. Het feit dat het aantal claims op het gebied van letselschade juist is gestegen, wijt het fonds aan de algemene ontwikkelingen die aangeven dat de verkeersveiligheid in Nederland de afgelopen jaren steeds verder afneemt. Vooral automobilisten die meer aandacht voor hun mobiele telefoon dan het verkeer om hen heen hebben, zorgen steeds vaker voor levensgevaarlijke situaties.

Wat is het Waarborgfonds Motorverkeer?

Het Waarborgfonds Motorverkeer is een gezamenlijke stichting van alle Nederlandse autoverzekeraars waar bezitters van motorvoertuigen voor een schadevergoeding aan kunnen kloppen als blijkt dat de schade niet door hun eigen allrisk- of andere goedkoopste autoverzekering wordt gedekt en de schade ook niet op een andere partij verhaald kan worden. Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle claim is echter dat de schade door iemand anders dan jezelf aan het voertuig moet zijn aangericht. Je kunt dus niet bij het fonds claimen als je bijvoorbeeld tijdens het inparkeren een paaltje over het hoofd hebt gezien en daardoor autoschade oploopt.

Claimaantallen

Schade die door derden aan geparkeerde voertuigen is aangericht en vervolgens niet aan de eigenaar van het voertuig is gemeld, valt dus wel onder de claimvoorwaarden. Dit is ook het soort schade waar het Waarborgfonds met een aantal van 20.955 stuks in 2018 de meeste claims voor ontving. Goede tweede was schade aan wegmeubilair, zoals paaltjes, banken, afvalbakken en verkeerszuilen, waar vorig jaar 18.465 claims voor binnenkwamen. Het aantal claims met betrekking tot personenschade en schade in het rijdende verkeer waren met aantallen van respectievelijk 1.376 en 4.386 beduidend minder dominant aanwezig. Bij 43.504 van de in totaal 45.182 claims die het Waarborgfonds in 2018 binnenkreeg was de hoofdreden dat de aanrichter van de schade zonder kennisgeving was doorgereden. In 85 gevallen hadden schadeclaimers op grond van gemoedsbezwaren er in 2018 bewust voor gekozen om in plaats van de goedkoopste autoverzekering helemaal geen verzekering af te sluiten. Iets wat wel verplicht is.

Minder uitgekeerd

Naast de daling van het aantal ingediende claims kwam aan het eind van 2018 ook de teller voor het totaal aan schade-uitkeringen op een lager bedrag uit. Werd er in 2017 nog 62,5 miljoen euro uitgekeerd, in 2018 was dat 57,5 miljoen euro. Een vermindering van 8 procent. De bijdrage die het fonds vorig jaar ontving steeg daarentegen van 62,6 miljoen euro naar 74,1 miljoen euro. De belangrijkste reden voor die toename is dat de bijdrage per gekentekend voertuig in 2018 met een euro omhoog is gegaan van € 6,20 naar € 7,20.