Kentekenbewijs deel 1

Als auto eigenaar beschik je natuurlijk over de benodigde stukken om te bewijzen dat jij daadwerkelijk de eigenaar bent. Het kentekenbewijs bevat alle nodige informatie omtrent niet alleen de eigenaar, maar ook de auto zelf. Het is dezelfde informatie welke ook te vinden zal zijn wanneer er een kentekencheck uitgevoerd zal worden. Het is uitermate belangrijk dat de informatie welke te vinden is op het kentekenbewijs zo goed als mogelijk wordt bewaard en het dus niet in handen komt van kwaadwilligen. Met een vervalst kentekenbewijs kunnen er namelijk tal van frauduleuze handelingen worden verricht en is dat niet zo prettig wanneer daarbij jouw gegevens zullen worden gebruikt. Om de kans op fraude zo veel als mogelijk te verkleinen wordt het kentekenbewijs dus ook in verschillende delen uitgegeven. Zo kan er in het geval van diefstal of het kwijtraken van het bewijs niet veel worden gedaan door personen met minder frisse bedoelingen.

Het eerste deel bevat alle technische informatie

Het belang van een gedeelt kentekenbewijs doet zich voor bij de verkoop van jouw auto. Wanneer dit loopt via een autohandelaar zal er op zich weinig kans zijn op het frauderen (zo een bedrijf is namelijk niet zo geneigd tot ongure handelingen), maar zit de kans er soms dik in dat een particuliere koper wat zou willen uithalen met het bewijs. Het blijft namelijk altijd al een kat en muis spel wanneer het aankomt op het moment van betaling en de overdracht van de papieren en de auto.

Het kentekenbewijs was daarom ook opgesplitst in drie delen:1A, 1B en 2. Was, omdat er na 1 januari 2014 een nieuwe regeling inging waarbij de kentekencard werd ingevoerd. Wie echter voor die tijd een auto heeft gekocht en er nog mee rondrijdt is het echter nog niet zo ver en zal het papieren kentekenbewijs nog in het dashboardkastje liggen. Het is echter belangrijk om te weten wat er allemaal staat op de verschillende delen van het kentekenbewijs.

Het eerste deel van het kentekenbewijs is het meest eenvoudige en staat er daarop alle technische informatie van de auto. Dit is heel belangrijk omdat het met deze informatie mogelijk is de auto van de rest te onderscheiden. Het onderscheidt via het uiterlijk van de auto of zelfs het kentekennummer is niet geheel “waterdicht” omdat er toch heel wat auto’s zullen rondrijden met exact dezelfde karakteristieken als de jouwe. Zelfs het kentekennummer biedt geen garantie omdat zo een plaat relatief eenvoudig te vervalsen is. de karakteristieken van de auto die technisch van aard zijn en vooral de bijhorende chassis- en motornummer zijn belangrijk voor het kunnen onderscheiden van elke auto, ongeacht het uiterlijk of de nummerplaten.

Het eerste deel dien je altijd bij de hand te hebben

Bij het uitvoeren van controles door de politie zal er worden gevraagd naar de nodige bescheiden. Met de gegevens die voorkomen in deel 1 van het kentekenbewijs zal het voor de dienstdoende ambtenaar duidelijk zijn om wat voor auto het precies gaat en kan er ook snel een controle worden uitgevoerd. Echter dient ook het tweede deel aanwezig te zijn omdat daarop de naam van de eigenaar aangegeven is. Het is daarom vereist dat beide delen ten alle tijden aanwezig moeten zijn . Deel 2 (derde deel) van het kentekenbewijs dient goed bewaard te worden en mag zeker niet in handen van criminelen terecht komen.

Bij het kwijtraken van deel 1 zal de RDW gelijk op de hoogte moeten worden gesteld. Je kunt dan gewoon online een aanvraag doen voor een nieuwe kentekencard. Er worden namelijk geen papieren kentekenbewijzen verstrekt, ook niet bij het kwijtraken. Je krijgt dus gelijk zo een pasje en hoort er ook een negen cijferige code bij. Dit is de tenaamstellingscode en vervult het dezelfde rol als het derde deel van het vroegere papieren kentekenbewijs. Beide stukken, de code en de kaart worden met de post opgestuurd. Hou de card altijd bij de hand wanneer je gebruik maakt van de auto en bewaar de code op een veilige plek.

De groep auto eigenaren die nog rondloopt met een papieren kentekenbewijs wordt langzamerhand kleiner omdat er vanaf 2014 voor elke nieuwe aanvraag uitsluitend kentekenkaarten worden verstrekt. Voor degenen die nog over zo een kentekenbewijs beschikken is het belangrijk om altijd het eerste en tweede deel bij zich te hebben. Bij verlies van het bewijs krijg je overigens gewoon een kentekencard als vervanging toegestuurd.

Co2 Uitstoot auto

Dat een auto met een verbrandingsmotor schadelijke uitlaatgassen uitstoot is bij een ieder wel bekend en zijn er gelukkig allerlei manieren om die zo veel als mogelijk te beperken. Zo is een katalysator nu verplicht onder elke auto en helpt deze voor een deel de schadelijke bestanddelen welke zich in de uitlaatgassen bevinden om te zetten. Zo wordt ondermeer het CO gas omgezet in CO2 en is het belangrijk dat de uitstoot natuurlijk ook binnen de perken blijft. Bij het ontwerpen van automotoren wordt er door de fabrikant rekening gehouden met de steeds strengere wetgeving en praten we nu al van de EURO 6 norm. Geen enkele fabrikant kan het zich dus veroorloven om stil te staan op het gebied van aanpak van de CO2-uitstoot.

CO2 vormt deel van alle verbrandingsgassen

Ook bij het uitademen blazen wij dit gas uit en zal dus wel even de vraag rijzen over het gevaar van het gas. Het is toch immers gewoon een deel van elk verbrandingsproces en moet de natuur er toch gewoon mee om kunnen gaan? Dat klopt voor een deel en wordt CO2 gas inderdaad door onder andere planten omgezet in zuurstof. Het probleem ligt in de grote scheefgroei tussen de uitstoot en de mogelijkheid van de natuur om het alles te kunnen verwerken. De explosieve groei van de CO2-uitstoot in de laatste 100 jaren heeft de balans behoorlijk verstoort en zorgt het overschot aan CO2 gas in de atmosfeer ervoor dat de opwarming van de planneet erdoor versneld kan worden. Wereldwijd is de uitstoot van het gas door auto’s voor een niet onbelangrijk deel verantwoordelijk voor de toename en is het daarom ook vereist dat de uitstoot binnen de perken blijft. Eliminatie is niet mogelijk omdat het nou eenmaal een bijproduct van elk verbrandingsproces is. Wel dient de uitstoot in verhouding te zijn met het motorvermogen.

Een goed afgestelde motor stoot minder CO2 uit

Het komt bij het CO2 uitstoot auto berekenen allemaal uiteindelijk neer op de efficientie van het verbrandingsproces. Dat heeft weer niets te maken met de manier waarop de motor loopt. Een motor kan namelijk probleemloos functioneren, maar daarbij wel niet het uiterste halen uit de ingespoten hoeveelheid brandstof. Het komt dus erop neer dat het brandstofverbruik per afgelegde kilometer hoger zal zijn bij een niet efficient functionerende auto. Dit is nou ook weer de reden waarom fabrikanten er alle moeite voor doen om auto’s op de markt te brengen met een groter bereik per liter brandstof. De uitstoot is dus minder voor auto’s die zuiniger omgaan met brandstof.

Nu het duidelijk is wat het verband is tussen de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik kan de CO2 uitstoot per auto berekend worden. Bij een ideale verbranding komt er per liter benzine 2,2 kg en bij diesel 2,6 kg vrij aan CO2. Bij onvolledige verbranding komt het giftige koolmonoxide vrij, maar wordt deze in de katalysator omgezet in CO2. Omdat de verbranding maar zelden perfect verloopt zal de uitstoot dus wel verschillen met de theoretische waarde. Als er wordt uitgegaan van de theoretische waarde, dan zal de CO2 uitstoot het resultaat zijn van het aantal verreden kilometers per liter brandstof. Met een zuinige auto valt de uitstoot per kilometer daarom ook voordeliger uit.

Bij de APK wordt het CO-gehalte gemeten

Het komt vaker voor dat het CO-gehalte (koolstofmonoxide) wordt verward met de CO2-uitstoot. Bij een onvolledige verbranding zal er niet genoeg zuurstof beschikbaar zijn in de cilinderkamers om de reactie tot CO2 te voltooien. Het giftige koolstofmonoxide wordt dus gevormd en zal deze in de katalysator worden omgezet in CO2. Het is belangrijk dat de uitstoot van CO-gas zo veel als mogelijk beperkt wordt en is het om die reden ook dat bij de jaarlijkse APK niet het CO2, maar CO-gehalte gemeten wordt in de uitlaatgassen. Een APK-afkeur krijgt de auto dus nooit op basis van de CO2 uitstoot. Je zit met een relatief hoge CO2-uitstoot wel het milieu extra te belasten en kan dat zeker niet in deze tijd waarbij er extra zuinig met het milieu omgegaan moet worden.

De uitstoot van koolstofdioxide is dus direct weer verbonden met de mate waarin een auto het milieu belast. De berekening op zich is eenvoudig en zijn er op het internet al handige calculators te vinden die snel de uitstoot kunnen bereken. Met de juiste berekening op zak kan je zelf ook eens even zien in hoeverre jouw auto bijdraagt aan de vervuiling van het milieu. Ook wordt het rondrijden in een auto met een hoge CO2-uitstoot steeds duurder en kan je voor de aankoop van een nieuwe auto dus wel eerst beter de uitstoot berekenen. Let hierbij ook op het type brandstof die zo een auto gebruikt. Het voordeligst kom je over het algemeen uit met een auto welke op LPG loopt, maar zijn er dan wel weer andere nadelen verbonden aan zo een auto.

Lampje abs blijft branden

Als het aankomt op de remmen van een auto wordt er geen moeite gespaard door de fabrikant om ervoor te zorgen dat die het altijd en onder alle omstandigheden zullen blijven doen. Met een motor die afslaat of een verwarming die het plots niet meer doet, is het altijd nog mogelijk veilig aan de kant te gaan en te kijken wat er nou aan de hand is. Indien de remmen het echter laten afweten zullen de gevolgen echter niet te overzien zijn. Het laatste wat je dan kunt doen om de vaart te verminderen is om in combinatie met de handrem en het afremmen op de motor te proberen langzaam te verminderen, maar is dit niet een veilige manier om de auto tot stilstand te brengen. Het vereist trouwens ook heel wat vaardigheden en een koel hoofd om dit in een noodsituatie klaar te spelen.

Gelukkig hoeft het nooit zo ver te komen

Het remsysteem van elke auto is daarom heel rigoreus uitgevoerd en zullen defecten aan het systeem ook gelijk en ruim van te voren op diverse manieren aan de bestuurder kenbaar worden gemaakt. Bij een dalend remolie niveau zal het waarschuwingslampje van de remmen beginnen te branden. Ook aan het remgedrag (pompend moet remmen) zal het duidelijk zijn dat er wat mankeert en dien je gelijk de remmen door een garage te laten nakijken. Een lampje waar men vaker ook nog van schrikt is het ABS lampje omdat die immers ook te maken heeft met het remsysteem. Het ABS is echter bedoeld om ervoor te zorgen dat er geen slip zal optreden bij het volledig indrukken van de remmen. Wanneer dit bijvoorbeeld bij een noodstop gebeurd zouden de wielen namelijk helemaal blokkeren als gevolg van de grote uitgeoefende remkracht via de schijven en trommels. Blokkerende wielen zijn echter het laatste wat je kunt gebruiken in zo een noodsituatie omdat het de mogelijkheid om de auto te blijven besturen sterk beperkt. De kans is dus dat je de controle over het stuur zult verliezen met alle nare gevolgen van dien. Het effect van blokkerende wielen wordt versterkt op een glad wegdek. Om te voorkomen dat er dus zo een gevaarlijke slip optreedt, is het nu nagenoeg standaard dat er een Antilock Braking System ABS) wordt geinstalleerd op niet alleen auto’s, maar zelf ook op motoren.

Het systeem zit relatief eenvoudig in elkaar en zorgen sensoren bij de wielen ervoor dat er gelijk aan betreffende computer doorgegeven wordt wanneer er sprake is van wielen die blokkeren. De regelunit welke door de computer wordt gestuurd zal onmiddellijk de remkracht welke naar betreffende wielen gaat verminderen totdat die niet meer zullen blokkeren. Dit is duidelijk merkbaar aan het pedaal die enigszins lichtjes op een neer zal gaan en natuurlijk het krakend geluid. Menig bestuurder die voor het eerst de werking van het systeem meemaakt zal wellicht in paniek raken door de vreemde reactie van het rempedaal en het bijhorend geluid. Gelukkig hebben de fabrikanten daarop ingespeeld en gaat er op het instrumentenpaneel een waarschuwingslampje branden. Op dit lampje staat ook de tekst “ABS” afgebeeld en weet je dus gelijk dat het systeem in werking is gebracht. Nadat de noodsituatie al voorbij is en het systeem niet meer in werking is, zal het lampje echter uit moeten gaan. Wanneer het lampje blijft branden is er sprake van een defect en laat je die natuurlijk zo gauw als mogelijk nakijken.

Een brandend ABS lampje is nog geen reden voor paniek

In tegenstelling tot een brandend remlampje, hoeft dat met een ABS lampje niet. De werking van de remmen wordt door een niet functionerende ABS systeem namelijk niet beïnvloedt en zal de afwezigheid van het systeem alleen te merken zijn in noodsituaties. Je kunt dus nog wel even doorrijden naar een garage om een controle te laten uitvoeren. Wacht echter niet te lang ermee omdat het juist in noodgevallen een groot verschil uitmaakt. Het is zeker niet zonder reden dat de fabrikant dit veiligheidssysteem in de auto heeft geplaatst en komt het niet alleen jouw veiligheid ten goede, maar ook die van de overige inzittenden en weggebruikers. Denk ook de schade die de auto allemaal kan oplopen wanneer het onbestuurbaar wordt en het ergens tegenaan botst. Eenmaal bij de garage wordt de auto meestal eerst aan de afleescomputer gekoppeld om te kijken welke foutencodes er door het systeem zijn geregistreerd. Elke wiel beschikt over een sensor en kan een defect aan een van ze al het lampje doen laten branden. De sensoren zijn op zich heel robuust uitgevoerd, maar is het vaker de bekabeling die het af laat weten. Vocht kan bijvoorbeeld voor oxidatie in de contactpunten zorgen waardoor de regelunit betreffende sensor niet meer kan bereiken. Omdat de auto in een gevaarlijke slip kan belanden vanwege de niet meer optimaal functionerende anti-blokering regeling, zal het lampje dus gelijk beginnen te branden.

Wat als het abs en handrem lampje blijft branden?

In dit geval dien je de auto zo snel als mogelijk op een veilige plek te parkeren en is het aangeraden niet ermee door te rijden naar een garage. Je weet immers nooit wat er aan de hand is. Een brandend handrem lampje is een indicatie dat er wat mis is met de remmen (remolie lek bijvoorbeeld) en kan dit de normale werking van de remmen wel degelijk beinvloeden.

Een abs lampje dat gaat branden tijdens het remmen is op zich dus geen reden tot paniek en zal het wel duidelijk in het rempedaal voelbaar zijn dat het systeem in werking is. Wanneer het lampje echter door blijft branden dien je wel daarvoor naar een garage te gaan. Blijf wel niet te lang rondrijden met zo een brandend lampje omdat het systeem dan niet meer naar behoren functioneert en de kans op blokkerende wielen bij een noodstop groot is.

Wat is mijn auto waard op Marktplaats?

Er is geen plek zo populair als marktplaats als het aankomt om een auto te verkopen. Of dit nu gaat om een nieuwe auto of sloopauto, bij Marktplaats kan je alles vaak wel kwijt. Vanwege het groot aanbod van goederen en het enorm bezoekersaantal is er sprake van een ware concurrentiestrijd en zal je er als verkoper alle zeilen bij moeten zetten om het onderste uit de kan te halen, ook bij de verkoop van jouw auto. Je auto verkopen op marktplaats blijft echter een aantrekkelijke optie vanwege de grote kans op een snelle verkoop. Het is daarbij zeker ook belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de autowaarde en je daarbij altijd probeert jouw concurrenten steeds een stapje voor te zijn.

Wat is Marktplaats Autos nu precies?

Het is misschien wel een gekke vraag, maar niet een ieder is namelijk zo bekend met deze verkoopplaats. Voordat je jouw auto dus ten verkoop aanbiedt, is het dus altijd beter om te weten wat zoal gangbaar is op Marktplaats. Op deze verkoopsite wordt er ten eerste van alles en nog wat te koop aangeboden. Je noemt het maar op en het zal wel ten verkoop aangeboden worden. Natuurlijk is alles netjes gegroepeerd en is het daarom mogelijk om tijdens het zoeken naar een specifiek product, die snel te achterhalen. Ook bij de rubriek autoverkopen is dat het geval en worden de auto’s er gegroepeerd op merk, model en het bouwjaar. Wie echter niet voor het filter kiest zal gewoon alle aanbiedingen te zien krijgen. Ook het plaatsen van een foto behoort tot de mogelijkheden en moet je daar wel zeker gebruik van maken. Gewoon een stukje tekst tussen alle andere verkoopadvertenties zal namelijk helemaal niet opvallen en is de kans er heel groot dat men er gewoon aan voorbij gaat. Dat gaat wel een doodzonde zijn van jouw moeite en zal je tevergeefs wachten op een telefoontje van een belangstellende.

Dat is nou weer een belangrijk voordeel van marktplaats: jij verkoopt de auto rechtstreeks aan een belangstellende en komt het volledig verkoopbedrag dus in jouw handen. Er hoeven dus geen commissies te worden betaald aan een tussenhandelaar of bemiddelaar. Je zult er wel goed op voorbereidt moeten en zal het onderhandelen over vooral de prijs van de auto wellicht de moeilijkste stap zijn bij de verkoop.

De prijs die je plaatst op markplaats is namelijk een vraagprijs

De marktplaats waarde van de auto wordt bepaald door het aanbod en natuurlijk meer de vraag die er is naar betreffende soortgelijke auto en is die nogal aan veranderingen onderhevig. Als het aankomt op het bereken van de waarde zijn er immers ook tal van manieren die gebruikt kunnen worden. Deze methodes hangen op hun beurt weer af van het doel waarvoor de berekende waarde gebruikt zal worden. Je zult zeker wel van de cataloguswaarde hebben gehoord en wordt deze gebruikt bij nieuwe auto’s. Het is echter niet aannemelijk dat je een nieuwe auto ten verkoop zal aanbieden via marktplaats. De dagwaarde is het meest relevant bij de autoverkoop via marktplaats en is dat wel logisch: het is deze waarde die het meest rekening houdt met de staat waarin de auto zich bevindt. Zo wordt niet alleen naar het bouwjaar gekeken, maar ook naar het aantal verreden kilometers en zeker ook naar het merk en model.

Al deze informatie wordt gelukkig niet gevraagd wanneer je jouw auto ten verkoop wil aanbieden op marktplaats.

Maar, hoe dan?

Heel simpel: je laat de website van marktplaats zelf het werk verrichten. Het enigste wat er wel ingevuld moet worden is het kentekennummer en de kilometerstand. Hierna wordt er uit de database van de RDW (waar alle informatie van ingeschreven voertuigen in ons land opgeslagen ligt), aangesproken. Zo wordt de dagwaarde met een druk op de knop bepaald en kan je die vervolgens gebruiken bij het plaatsen van jouw advertentie. Maar wat is er dan zo bijzonder aan het bepalen van de dagwaarde via marktplaats? Je kunt die toch ook op andere websites laten berekenen?

Dat klopt ook helemaal, maar is het toch wat anders op marktplaats. Zo is de dagwaarde die op marktplaats wordt berekend ook gelinkt met de gemiddelde vraagprijs van auto’s op de site. De dagwaarde laten berekenen op marktplaats benadert dus heel goed de daadwerkelijke prijs die men vraagt voor een auto in de “praktijk”.

Op marktplaats een auto verkopen is natuurlijk vrij voor een ieder en ben je ook niet verplicht de marktplaats waarde van de auto te laten berekenen. De waarde biedt wel de beste garantie op een snelle verkoop van jouw auto via de site. Daar gaat het toch immers om bij de verkoop van jouw auto en biedt de prijs die jij bepaalt uit de autowaarde van marktplaats ook de mogelijkheid om er wat bovenop te doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aparte kleur van de auto of de aanwezigheid van een veel gezochte accessoire.

Invalide auto regels

Deelname aan het verkeer in ons land staat open voor een grote groep personen en wordt er getracht zo min als mogelijk mensen uit de boot te laten vallen. Zo mogen ook invaliden deelnemen aan het verkeer en is het toegestaan met aangepast auto’s zich ook op de weg te begeven. Zo een invalide auto is aangepast naar de handicap van de bestuurder en zorgt het ervoor dat de verkeersveiligheid nooit in gevaar wordt gebracht. Met zo een aangepaste auto kunnen namelijk alle handelingen worden verricht zoals bij elke andere auto. Om het transport voor invaliden zo veel als mogelijk te bevorderen, gelden er aantrekkelijke (fiscale) voordelen. De aanpassingen die er aan zo een auto moeten worden verricht hangen op zich weer sterk af van het soort invaliditeit en dient zo een auto dus vaak op maat worden aangepast voor de klant.

De regels zijn ook bedoeld om het makkelijker voor de bestuurder te maken

Behalve voor de overige weggebruikers zijn de regels vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat de gebruiker van een invalide auto er zo comfortabel bij zal zitten en dat de gemaakte kosten ook nog zullen meevallen. Zo is het rondrijden in een invalide auto goedkoper omdat de wegenbelasting lager uitvalt. Ook hoeft er bij de aanschaf geen BPM te worden betaald en maakt dit een aardig verschil uit op de aankoopprijs. Er zijn wel duidelijke richtlijnen aangegeven om hiervoor in aanmerking te komen. Zo hoeft de auto niet specifiek op naam van de invalide persoon te staan, maar zal die samen met de eigenaar het verzoek moeten indienen bij de Belastingdienst voor betaling van het lager wegenbelasting tarief.

Een veel voorkomend type auto waar voor wordt gekozen zijn de bestelauto’s. Die bieden genoeg ruimte aan bijvoorbeeld een rolstoel of looprek en kunnen bepaalde aanpassingen er ook makkelijker worden ingebouwd. Een verlaagde vloer is het meest gevraagd en is zo een verbouwing lang niet bij elke autotype mogelijk. Het tussenschot welke verplicht is voor bedrijfsbestelauto’s kan in het geval van een invalide auto ook worden verwijderd. Zo wordt de toegang naar de cabine niet belemmerd. Overigens mogen anderen ook gewoon gebruik maken van de auto. Het hoeft dus niet speciaal de invalide persoon in kwestie te zijn die de auto moet besturen. Ook hoeft die niet altijd aanwezig te zijn in de auto en kan het gewoon gebruikt worden als privé-voertuig waar de eigenaar bijvoorbeeld gewoon mee naar het werk gaat en in het weekend er gebruik van maakt om een invalide gezinslid mee te kunnen vervoeren.

Wat staat er in het rijbewijs aangegeven?

De meeste invaliden geven er echter de voorkeur aan om de auto toch zelf te kunnen besturen en zullen ze daartoe wel eerst het praktijkexamen opnieuw moeten afleggen. Op zo een manier wordt het ook duidelijk welke aanpassingen er nodig zullen zijn aan de auto en wordt dat ook aangegeven in het rijbewijs. Bij verkeerscontroles zal er streng erop worden toegezien dat de auto wel voldoet aan de eisen. Er zijn bedrijven die zich erin hebben gespecialiseerd om auto’s op maat te maken voor deze doelgroep. Zo kan de manier waarop het gas- en rempedaal worden bediend helemaal aangepast worden en kan er een stuurknop geplaatst worden waardoor het mogelijk wordt die met maar een hand te draaien.

Voor degenen die slecht ter been zijn en zelfstandig de auto willen betreden, kan er een verlaagde vloer worden geplaatst en wordt soms de hele bestuurdersstoel verwijderd. Het wordt dan mogelijk om met de rolstoel helemaal voor het stuur plaats te kunnen nemen. Bij anderen die wat beter ter been zijn kiezen voor een aangepaste bestuurdersstoel waarbij ze makkelijker kunnen in- en uitstappen.

Bij aankoop van een tweedehandse auto kan het BPM teruggevraagd worden

Voor de aankoop van een nieuwe auto die zal dienen als invalidenvervoer, hoeft er dus geen BPM te worden betaald. Maar wat als het gaat om een tweedehandse auto? Ook voor zulke gevallen is het mogelijk om het BPM bedrag terug te krijgen. De betreffende auto moet dan wel niet ouder zij dan 5 jaar en moet er bij de (nieuw)koop ervan uiteraard wel BPM zijn betaald. Bedrijfsauto’s vallen er niet onder omdat er voor die bij de aanschaf geen BPM wordt betaald.

Bij het overlijden van de invalide persoon die gebruik maakte van de auto, zal het te betalen bedrag BPM gelukkig niet alsnog voldaan hoeven te worden. Dit geldt overigens alleen wanneer een inwonend gezinslid de auto overneemt en die zeker voor een periode van 5 jaar niet meer van de hand doet. Indien de auto al op naam van zo een gezinslid was, zal de auto ook niet voor een periode van 5 jaar verkocht kunnen worden zonder dat er alsnog een BPM-aanslag door de Belastingdienst zal worden ontvangen.

De regels die er gelden voor een invalidenauto doen in grote lijnen denken aan die voor bestelauto’s voor bedrijven. Ook hier betaalt men immers geen BPM bij de aankoop. Een extra voordeel van zo een invalidenauto is wel dat de wegenbelasting lager uitvalt. Indien de auto niet meer gebruikt zal worden voor het vervoer van een invalide, zal de Belastingdienst op de hoogte moeten worden gesteld en hoeft in sommige gevallen de BPM niet alsnog betaald te worden. De aanpassingen die noodzakelijk zijn om de auto veilig te kunnen betreden en/of te kunnen besturen worden voor een deel beschreven op het rijbewijs. Voor het overige zijn er bedrijven die zich erin hebben gespecialiseerd om invalide auto’s op maat te maken voor hun klanten.

Auto rijklaar maken

Een auto rijklaar maken klinkt misschien wel wat vreemd in de oren en is dat wel iets waar niet het eerst op zal komen bij de aanschaf van een auto. Niemand zal namelijk een auto willen kopen die niet rijbaar is (behalve een sloperij of een autobedrijf) en zal jij je weliswaar afvragen waar het rijklaar maken dan nou voor nodig is. Daar valt er in de praktijk nogal veel over te discussieren en zijn de kosten die eraan verbonden zijn nogal uiteenlopend. Het rijklaar maken van de auto heeft in de praktijk ook niets te maken met de technische staat van het voertuig (die moet immers helemaal in orde zijn), maar gaat het vaker om administratieve handelingen.

Het rijklaar maken wordt wel vooraf aangegeven

Het is belangrijk dat je voor de aankoop al op de hoogte bent van de eventueel bijkomende kosten voor het rijklaar maken. Dat wordt gelukkig wel van te voren ook kenbaar gemaakt, maar dien je er toch voor de zekerheid naar te vragen. Bij de aankoop van een auto gaat bij de meeste personen de laatste centjes mee gemoeid en kan zo een extra kostenpost dus wel heel nadelig uitkomen. Het is ook goed om te weten wat er valt onder het rijklaar maken. Het meest voorkomend is het laten ondergaan van de auto aan een complete service beurt, het laten verzekeren en het eventueel in orde maken van de APK. De kosten voor de overschrijving komen er ook nog bij kijken.

Kijk wel even wat noodzakelijk is

Niet om het rijklaar maken met wantrouwen te bekijken, maar het gebeurt weleens dat er zaken worden toegevoegd aan het lijstje die eigenlijk wel even kunnen wachten. Zo kan een was- en poetsbeurt wel worden uitgesteld en kan je de bandenspanning wel (gratis) zelf controleren. Wees kritisch naar het aangeboden lijstje toe en weet ook dat het bedrijf je niet kan verplichten met alle kosten mee te gaan. Zonder een geldige APK of een overschrijving kan je immers niet over straat met jouw nieuwe aanwinst en zullen wel punten zijn waar je niet omheen zal kunnen.

Gaat het om een nieuwe of tweedehandse auto?

Er is wel een verschil in het rijklaar maken tussen een nieuwe en een tweedehandse auto. Een nieuwe auto wordt goed beschermd vanuit de fabriek naar de showroom getransporteerd. Denk maar aan alle plastic kapjes en overige methodes van bescherming. Deze dienen uiteraard eerst vakkundig verwijderd te worden en is daar nogal wat tijd mee gemoeid. Ook hebben bepaalde delen van zo een nieuwe auto een bepaalde vetlaag op zitten en dient die dus ook verwijderd te worden. Het gebeurt weleens dat door de dealer nog wat laatste handelingen moeten worden gepleegd aan zo een auto in de vorm van een inspectieronde. Dit doen ze om na te gaan of alles wel goed aangedraaid is en niets ontbreekt aan de auto. Op zo een nieuwe auto krijg je namelijk altijd een forse fabrieksgarantie en is de dealer er ook verantwoordelijk voor dat de auto gedurende die periode zo min als mogelijk of helemaal niet naar de garage hoeft voor reparaties. Zo een laatste controle voor het afleveren van de auto is dus zeker een belangrijk punt waar ze niet omheen kunnen gaan.

Vanwege de massaproductie gebeurt het weleens dat er tijdens de assemblage wat schroeven niet goed aangedraaid zijn of dat wat plastiek kapjes niet goed op hun plaats zijn gedrukt. Een ieder die echter met een nieuwe auto wegrijdt van de dealer wil die echter niet weer zo gauw terugbrengen voor een rammelend geluid of wat onderdelen die los zijn komen te zitten.

Maar let er wel op wat noodzakelijk is

Bij nieuwe auto’s dient vaker de aangebrachte vetlaag die bedoeld is om de lak te beschermen middels een was- en poetsbeurt verwijdert te worden en zullen deze kosten dus terecht op de verwijderingsbijdrage worden opgebracht. Voor een tweedehandse auto kan dat wel in twijfel worden getrokken omdat die al gewassen en gepoetst bij de handelaar staat (je gaat nooit een vuile auto aantreffen bij een autohandelaar). De auto kan dus gewoon zo worden meegenomen en kan je die gewoon zelf even naar de wasstraat brengen. Dat geldt eveneens voor het laten schoonmaken van het interieur. Wat bij zo een tweedehandse auto wel vaker erbij komt, zijn de extra’s waar men om vraagt bij het akkoord gaan met de koop van de auto. Zo kan een setje nieuwe banden erbij horen of een andere autoradio. Meestal kan er wel bij onderhandeld worden dat deze extra’s gewoon bij de verkoopprijs worden opgeteld. Wanneer je de auto niet contant hebt gekocht en elke maand een deel van het aankoopbedrag zal moeten aflossen, kunnen de kosten voor het rijklaar maken van de auto laag worden gehouden. De kosten voor het rijklaar maken dienen vrijwel altijd direct voldaan te worden en zit niet iedereen zo ruim in de centjes bij de aankoop van een auto, vooral wanneer je ook nog een aanbetaling hebt moeten verrichten.

Belangrijk bij de aankoop van elke auto, nieuw of tweedehands, is dus dat je vooraf goed op de hoogte zal worden gesteld wat de kosten zullen zijn voor het rijklaar maken. Hou er wel rekening mee dat je niet om bepaalde punten op de lijst heen zult komen zoals de nodige APK en het verzekeren. Voor het laten plaatsen van een geurtje of een wasbeurt kan je echter wel vragen waar het nou echt voor nodig is, vooral wanneer blijkt dat de prijzen die er gehanteerd worden hoger liggen dan waarvoor je zelf zou betalen.

Distributieketting vervangen

De duizenden toeren welke een gemiddelde automotor per minuut maakt, moeten feilloos plaatsvinden en zorgen alle bewegende delen van de motor daar wel voor. De krukas zorgt ervoor dat de op en neer gaande beweging van de cilinders wordt omgezet in een draaiende en is het ook de krukas die zorgt voor de aandrijving van de overige componenten zoals de dynamo en de stuurbekrachtigingspomp. De nokkenassen welke zorgen voor de beweging van de kleppen worden aangedreven door de krukas middels een distributieketting of riem. Er komen bij deze overbrenging nogal wat grote krachten aan te pas en is het daarom ook zo dat het systeem vrij stevig in elkaar zit.

Een ketting vraagt om veel minder onderhoud

Of zelfs helemaal niet omdat je geen omkijken hebt ernaar. Het is wel een feit dat zo een ketting veel langer (soms wel de hele levensduur van de motor) meegaat in tegenstelling tot een distrubutieriem welke bij een bepaalde kilometerstand vervangen dient te worden. Bij het nalaten hiervan kunnen de gevolgen destraseuz zijn voor de motor en de kosten voor herstel torenhoog oplopen. Zo hard zal het weer niet gaan bij een ketting omdat die veel steviger in elkaar zitten. Het gaat wel niet alleen om de ketting, maar is er een compleet systeem aanwezig om het geheel letterlijk in goede banen te geleiden. De ketting zit aan de kant van de krukas vast aan een tandwiel en geldt hetzelfde ook voor de zijde waar de nokkenassen zijn bevestigd. Omdat de ketting en tandwielen uiteraard ook aan slijtage onderhevig zijn zal er na verloop van tijd enige speling in de aandrijving ontstaan. Daar komt dan de steller in en zorgt deze ervoor dat de ketting zijn “spanning” blijft behouden. Dit is van groot belang omdat de kans anders groot zou zijn op het verspringen van de ketting waardoor de afstelling van de nokkenassen ten opzichte van de kleppen negatief zou worden beïnvloedt. De motor zou hierdoor slechter beginnen te draaien omdat de aanvoer van lucht en afvoer van de verbrandingsgassen niet meer optimaal zou geschiedden. In het ergste geval zit je dan met verbogen kleppen en beschadigde zuigers omdat die tegen elkaar zijn gekomen.

Ook zijn er geleiders aanwezig om de ketting in zijn positie te houden. Het gaat bij een distributieketting dus om meer dan de ketting zelf en doen de defecten zich vaker ook juist bij de overige delen voor.

Slecht onderhoud staat meestal ten grondslag van mankementen aan de ketting

Bij motoren met een distributieketting worden alle delen gesmeerd met motorolie en is dit ook de reden waarom alles hermetisch afgesloten is. bij een distributieriem is het altijd nog vrij eenvoudig om de riem voor een deel bloot te leggen middels een plastic kapje aan de bovenkant, maar zal dat bij een ketting niet het geval zijn. Die wordt door de motorolie gesmeerd en dient alles dus hermetisch afgesloten te zijn. Bezichtigen van de ketting is dus lang niet altijd mogelijk op een aantal modellen na, maar bestaat de behoefte ertoe er ook niet. Zo een ketting is onderhoudsvrij en zal een opkomend defect ook van te voren hoorbaar zijn. Zo een ratelend geluid zullen de meeste mensen al eerder hebben gehoord en zal het geluid alsmaar erger worden. Het is echter niet het geluid waar jij je zorgen om moet maken. Het geluid wordt veroorzaakt door een versleten ketting en is in het ergste geval ook nog de geleider en steller compleet versleten.

Maar het systeem is toch ontworpen om een motor leven lang mee te gaan? Klopt, maar dat geldt alleen waneer het onderhoudt altijd heeft plaatsgevonden volgens de specificaties van de fabriek. Dat geldt niet alleen voor de intervallen, maar ook voor het merk en type motorolie welke er steeds is gebruikt. Vanwege het hoog aantal toeren waar zo een distributiekettingsysteem steeds aan wordt blootgesteld, zijn de toleranties wel klein als het gaat om het verkrijgen van een optimale smering. Slecht onderhoudt zorgt ervoor dat de motorolie aanwezig niet meer berekent is voor haar taak en de slijtage dus sterk zal toenemen.

Bij het vervangen komt er wel meer bijkijken dan een distributieriem

Omdat het systeem van een ketting ook wat ingewikkelder in elkaar zit zal het natuurlijk ook wat meer moeite kosten om de ketting en alle bijhorende componenten te vervangen. Het komt daarom ook vaker voor dat de motor zal moeten worden verwijderd of dat die tenminste aan een zijde zal moeten worden opgetild om zo genoeg ruimte vrij te maken om te werken. Na het verwijderen van het metalen deksel welke de ketting bedekt, kan er een aanvang worden gemaakt met het demonteren van alle te vervangen onderdelen. Hierbij dient men voorzichtig te werk te gaan om ervoor te zorgen dat er geen schade optreedt aan de overige delen van de motor. Ook bij een distributieketting is het belangrijk om voor het plaatsen van de nieuwe even de oude ernaast te leggen om te kijken of het daadwerkelijk om dezelfde afmeting gaat. Soms wordt ook de waterpomp aangedreven door de ketting en is het beter die ook gelijk te vervangen, ook al vertoont het geen defecten. Nadat alles weer netjes geplaatst is kan de motor weer startklaar worden gemaakt. het is belangrijk dat er bij het plaatsen van de nieuwe ketting rekening gehouden is met de ontsteking. Op het motorblok bevinden zich referentiepunten waar men gelijk aan gaat kunnen zien of het plaatsen wel correct heeft plaatsgevonden.

Een motor waar de distributieketting aan vervanging toe is, zal ongetwijfeld al veel kilometers afgelegd hebben. Echter is het onderhoudt doorslaggevend voor de levensduur van de ketting. Laat het vervangen van de ketting daarom niet alleen zonder meer plaats vinden en ga ook even na waarom die is versleten. Pas desnoods het onderhoudt aan (kortere intervallen) en voorkom zo weer een vroegtijdige vervanging van de ketting.

Een tweedehands auto aanschaffen

Wanneer je een tweedehands auto wilt aanschaffen, wil je er ook alles vanaf weten. Je kunt er natuurlijk een proefritje mee maken en hem controleren, maar alle details, zoals de historie en eventuele schade uit het verleden kom je meestal niet te weten. Dat is nu op te lossen, door op kentekencheck.net je kenteken in te voeren, waarna je een check rapport ontvangt met alle geregistreerde gegevens van de betreffende auto. Er worden namelijk meer gegevens dan je verwacht bijgehouden door het RDW en nauwkeurig in hun database geregistreerd. Kentekencheck.net haalt dan ook alle gegevens direct uit de database van het RDW.

Welke gegevens kunnen opgevraagd worden?

Indien je je auto jaarlijks laten keuren voor de APK, dan zullen bepaalde gegevens, zoals de kilometerstand in de RDW database ingevoerd worden. Ook bij eventuele reparaties wordt de database geüpdatet. En zo worden er nog veel meer gegevens bijgehouden van je auto. Uiteraard wel zonder persoonlijke gegevens van de eigenaar. Het is mogelijk dat de huidige eigenaar van de auto, wanneer hij geen kentekencheck heeft gedaan, ook niet op de hoogte is van alle gegevens.

Het schadeverleden

Belangrijk is het om te weten welke schades een auto in het verleden heeft gehad. Dit kan namelijk van invloed zijn op allerlei zaken. Geregistreerd wordt om welke schade het gaat en dat hoeft geen grote schade te zijn, het kan ook een simpele lakschade zijn. Ook het aantal schades en de datum, wanneer de schade aangemeld is, vind je terug in de database. Ook kan je het schadebedrag zien.

Aantal eigenaren

Vooral bij de al wat oudere auto’s is het lastig na te gaan hoeveel keren deze al van eigenaar is gewisseld. Bij kentekencheck.net kun je inzicht krijgen in het aantal eigenaren die de auto al in bezit gehad hebben. Er wordt niet op naam geregistreerd maar op de datum van de tenaamstelling. Zo krijg je niet alleen inzicht in hoe vaak de auto van eigenaar is gewisseld, maar ook hoe lang de auto op naam van een eigenaar heeft gestaan.

Kilometerstanden

Het gebeurd soms en vooral bij bonafide autohandelaren, dat de kilometerstand van een auto teruggedraaid wordt. Dit is een vorm van fraude. Daarom geeft het rapport de geregistreerde kilometerstanden van de auto, zodat je die kunt vergelijken met de werkelijke kilometerstand. Normaal gesproken zal dit wel overeenkomen, maar mocht dit niet het geval zijn, koop betreffende auto dan nooit, want je weet dat je met fraude van doen hebt.

Verzekering

Iedere auto in Nederland moet verzekerd zijn met een wettelijke aansprakelijkheid (WA) verzekering. Dit wordt ook zeer nauw bijgehouden. Je krijgt bijvoorbeeld automatisch een bericht van het CJIB wanneer je auto niet verzekerd is. Ook het rapport geeft aan of de auto een WA verzekering heeft. Mocht dit niet het geval zijn en je koopt toch de auto, ga dan zo snel mogelijk een autoverzekering vergelijken en afsluiten. WA is verplicht, maar wil je beter verzekerd zijn, dan kun je bijvoorbeeld een all risk autoverzekering afsluiten.

Autoverzekering premie stijgt opnieuw met 10 procent

De trend van stijgende autoverzekering premies zet door in 2018. Ten opzichte van vorig jaar betaal je in 2018 gemiddeld 10 procent meer premie voor een autoverzekering. Door het toenemend aantal verkeersongelukken stijgen de kosten voor verzekeraars en zijn zij genoodzaakt deze door te berekenen.

Stijgende premies voor alle dekkingen

Vergelijkingssite Autoverzekering.nl constateert uit eigen trendrapport dat de premiestijging voor alle dekkingen geldt: WA, WA beperkt casco en WA volledig casco. De premie van een WA volledig casco verzekering is het minst hard gestegen, gemiddeld met 8 procent. De WA beperkt casco verzekering volgt met een stijging van 10,5 procent. Standaard WA verzekeringen zijn het afgelopen jaar het hardst gestegen, gemiddeld met 13 procent. Dit betekent dat je in 2018 met een gemiddelde hatchback al €56 meer betaalt voor een WA beperkt casco verzekering. Lees hier het uitgebreide onderzoek naar de premiestijgingen.

Telefoongebruik oorzaak voor stijgende premie

Ondanks het wettelijke verbod op telefoongebruik achter het stuur, maken toch veel mensen zich hieraan schuldig. Het gevolg is een toename van het aantal verkeersongelukken en dat is een belangrijke oorzaak voor de stijgende premies. Na een ongeluk wordt de autoverzekering aangesproken voor een vergoeding, waardoor autoverzekeraars hun kosten al jaren zien oplopen. Zolang dit aantal ongelukken blijft toenemen zijn verzekeraars genoodzaakt om deze kosten door te berekenen in de premie.

Roekeloos rijgedrag harder aangepakt

Minister Grapperhaus van Justitie wil de wetten rondom roekeloos rijgedrag flink aanscherpen. Nu betaal je nog €230 voor bellen of appen achter het stuur, maar hier kun je straks een celstraf van 2 jaar voor krijgen. Deze wet is bedoeld om een signaal af te geven aan autobestuurders: laat je mobiel helemaal links liggen zodra je de weg op gaat. Autoverzekering.nl vindt dit een goede ontwikkeling: “Het gaat om een gedragsverandering, dus het gebruik van de telefoon zal niet in één dag uit het straatbeeld verdwijnen, maar de mogelijkheid tot een celstraf is een stuk afschrikwekkender dan een boete. Bestuurders zullen nu wel twee keer nadenken voordat zij hun mobiel erbij pakken. Uiteindelijk zal deze wet positieve gevolgen hebben voor de premie die we met zijn allen betalen voor onze autoverzekering. De telefoon is een grote veroorzaker van ongelukken, dus hoe minder telefoons in het verkeer, hoe minder ongelukken en hoe minder kosten verzekeraars hoeven door te berekenen aan verzekerden,” vertelt een woordvoerder.

Bron: Autoverzekering.nl – Onafhankelijk autoverzekering vergelijken