Van het moment dat je trots de dealer uitrijdt met een nieuwe auto tot aan de onvermijdelijke onderhoudskosten: autokosten zijn een constante realiteit voor elke autobezitter. Er zijn verschillende manieren om dit te betalen. Een daarvan is Bitcoin. Wat is Bitcoin? Bitcoin is een vorm van digitale valuta, een cryptocurrency, die functioneert op basis van een peer-to-peernetwerk zonder centrale autoriteit of tussenpersonen. Dit gedecentraliseerde karakter maakt het erg interessant voor directe transacties en internationale betalingen. Hoewel veel mensen Bitcoins of deeltjes van een Bitcoin bezitten, blijkt het nog erg moeilijk te zijn om in de autosector Bitcoinbetalingen uit te voeren. Er bestaan gelukkig oplossingen.

Auto kopen met Bitcoin is mogelijk

Het principe van contractvrijheid staat centraal en dus kunnen koper en verkoper gewoon overeenkomen om de waarde van een auto in Bitcoin uit te drukken. In essentie is dit ruilhandel. Net zoals je een auto kunt ruilen voor vijftien koeien, kun je ook een auto ruilen voor een afgesproken aantal Bitcoins. Een waterdichte overeenkomst is in ieder geval essentieel, vooral door de fluctuerende waarde van Bitcoin.

In zo’n overeenkomst moet dan ook rekening worden gehouden met de actuele Bitcoin koers op het moment van de betaling. Over het algemeen zal men de waarde eerst uitdrukken in euro’s en dit op het moment van de betaling omrekenen naar de actuele waarde in Bitcoins. In de overeenkomst moet duidelijk worden opgenomen hoe dit gebeurt, hoe er moet worden betaald en wanneer er moet worden betaald. Dit is belangrijk om meningsverschillen en juridische geschillen te voorkomen.

Autokosten en Bitcoin: een moeilijke match

De contractvrijheid biedt in theorie ook ruimte om andere autokosten, zoals onderhoud, verzekeringen en brandstof, met Bitcoin te voldoen. Echter, in de praktijk wordt dit zelden geaccepteerd. Dit komt doordat veel bedrijven terughoudend zijn om een volatiele valuta als betaalmiddel te accepteren. Dit brengt te veel risico’s met zich mee. Bedrijven hebben het daarom liever niet op de balans staan. Ze vinden het aanvaarden van Bitcoin soms ook (onterecht) te veel gedoe en vrezen moeilijkheden bij de belastingaangifte. Toch zijn er wel degelijk bedrijven die Bitcoins aanvaarden. Dit wordt vaak aangegeven door een sticker met het logo van Bitcoin en het opschrift Bitcoin accepted here.

Bitcoin-betaalkaarten als alternatief

Een alternatief voor directe betalingen met Bitcoin zijn de zogeheten Bitcoin-betaalkaarten. Deze betaalkaarten functioneren als een brug tussen cryptocurrency en traditionele valuta. Ze stellen je in staat om Bitcoin op een rekening te houden en deze vervolgens te gebruiken voor dagelijkse transacties. De betaalkaart is niet te onderscheiden van een klassieke betaalkaart. De ontvanger ontvangt gewoon het geld in euro’s (of een andere valuta) en het betaalde bedrag gaat in Bitcoins van jouw rekening op het moment van de transactie. Dit biedt een oplossing voor de acceptatieproblemen.

Bij het aanvragen van een Bitcoin-betaalkaart moet je rekening houden met verschillende factoren. Zo zijn er kaarten die vereisen dat je een minimumaantal Bitcoins in reserve houdt. Verder zijn er de transactiekosten die per aanbieder kunnen verschillen. Het is aan te raden om vooraf goed onderzoek te doen naar de verschillende kaartopties en de daarbij horende voorwaarden.